Hier vind U meer info over de personen die deze stoet in 2017 /2018 weer mogelijk maken.

Wilt U contact met het bestuur, mail dan aan Bestuur@stoetukeve.be

Jos DeDroog Jos@Stoetukeve.be
Jeke Beckers Nicole@stoetukeve.be
Rob Penders Rob@stoetukeve.be Sponsoring/ Ukeverse Gids
Nicole Scheepers   Nicole@stoetukeve.be Penningmeester
Marcel Prick Marcel@stoetukeve.be Facebook beheer
Chris Czekalski Chris@stoetukeve.be
Sven Beckers Sven@stoetukeve.be Stoetcoordinatie
Marco Schepers marco@stoetukeve.be Beheer Website